top

 

EDI-module

Automated bookkeeping and less errors with the EDI module.

Med EDI-modulen uppnår du


100% automatisering av bokföringen

Färre fel och ökad effektivitet

Säkerställer att kostnaden för alla inköp vidarefaktureras på rätt uppgifter

Alltid överblick över budget, täckningsbidrag, etc.


Microbizz – EDI-modul

Ökad effektivitet och färre fel

Med EDI får du tillgång till en mängd olika funktioner som sträcker sig från godkännande av dokument till att skapa ordrar. Alla fakturor och kreditnotor registreras automatiskt.

  • Den ansvarige tar emot fakturor och kreditnotor för godkännande elektroniskt.
  • Kostnader och intäkter redovisas därmed automatiskt Microbizz i rätt fält och på rätt uppgift.
  • Hela processen går effektivt och korrekt – även när du är ute och reser och arbetar mobilt.
  • Säkerställer att alla varor som säljs och alla kostnader registreras korrekt och hamnar i rätt fält.
  • Alltid 100% bild av kostnaderna och status i förhållande till budgeten.