top

Extranätmodulen

Extranätet stärker relationen med kunderna.

Extranätet möjliggör optimal samverkan med kunderna.


Kunder kan se, ladda upp och godkänna dokument.

Information delas enkelt.

Möjligt att anpassa till företagets egna design, logo och färger.

Microbizz – Extranätmodulen

Med Extranätmodulen kan du ge kunderna tillgång till Microbizz

Det innebär att de kan få tillgång till en mängd olika funktioner så som att godkänna dokument, rapportera avvikelser samt lägga en order.

  • Kunden kan ladda upp och godkänna dokument direkt.
  • De kan lämna in uppgifter, dokument  mm. direkt i Microbizz – till exempel genom att besvara ett formulär. Uppgiften skapas då automatiskt i Microbizz och arbetsflödet kan starta.

  • The Extranet can be set up with your company’s own design – logo, colors etc.

  • Users can be created with different rights and admissions.

Detta ger en relevant och nära samverkan med kunderna på deras villkor.

Kunden har möjlighet att få en överblick över alla relevanta uppgifter, dokument, egenkontroller och avvikelser (inkl. möjlighet att rapportera avvikelser).

Flera möjliga funktioner som att exempelvis skicka e-post till kunden när en uppgift är slutförd.

Möjlighet till installation av kundnöjdhetsuppföljningar, kvalitetsstudier och liknande som automatiskt skickas ut efter en uppgift genomförts eller vid specifika tidsintervall.